งานประจำ

งานส่วนที่ต้องทำประจำ ลักษณะเป็นงานที่ต้องไปเช้า เย็นกลับ มีงานอะไรบ้าง

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน