FREE Articles Directory

หางานใหม่ได้เลย ถ้าเจอไอ้หมอนี่ หุ่นยนต์ SDA10

หางานใหม่ได้เลย ถ้าเจอไอ้หมอนี่ หุ่นยนต์  SDA10
แต่ยังโชคดีที่ใช้ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก นี่ถ้าเกิดทำอย่างอื่นได้ด้วยรับรองต้องหางานกันใหม่แน่นอนครับโดยเฉพาะคนใช้แรงงาน แต่มองมุมกลับหากต้องการผลิตสินค้าจำนวนมากและเน้นความปลอดภัยก็เป็นประโยชน์สำหรับ
ผู้ประกอบการครับ มีการเปิดตัวในไทยแล้ว
ผู้ผลิตมอเตอร์รายใหญในญี่ปุ่นนำผลงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัจฉริยะที่เลียนแบบมนุษย์ขนาดเท่ากับคนจริง SDA10 ทำงานแทนมนุษย์ที่ไบเทค บางนาผู้ผลิตมอเตอร์รายใหญในญี่ปุ่นนำผลงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัจฉริยะที่เลียนแบบมนุษย์ขนาดเท่ากับคนจริง SDA10 ทำงานแทนมนุษย์จัดแสดงงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไบเทค บางนา
นายกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์ ผู้จัดการระบบการออกแบบหุ่นยนต์บริษัท ยาสกาวาอิเล็กทริกส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทได้พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัจฉริยะที่เลียนแบบมนุษย์ขนาดเท่ากับคนจริงนับเป็นตัวที่ 2 รองจาก หุ่นยนต์ DA10ที่พัฒนาสำเร็จเมื่อปี 2550โดยหุ่นยนต์ตัวใหม่ขนาดเท่ากับคนจริงตัวแรกของโลกชื่อว่า SDA10มีขนาดเล็กกว่า DA10 และมีแขนเรียวยาวเหยียด
ได้ตรงกว่า ทำให้ทำงานในอุตสาหกรรมได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์ตัวก่อนซึ่งหุ่นยนต์ SDA10สามารถยกของน้ำหนักสูงสุด 20กิโลกรัม ราคากว่า 3 ล้านบาทเพิ่งประดิษฐ์สำเร็จและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์โดยมีโรงงานติดต่อเพื่อนำหุ่นยนต์ SDA10ไปใช้แล้ว
นายกัมปนาท ยังกล่าวอีกว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยง งานที่ต้องการความแม่นยำ และงานที่ต้องทำซ้ำ ๆตลอดเวลา โดยในประเทศญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์ต่อสายไฟฟ้าแรงสูงแทนมนุษย์ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ในสหรัฐอเมริกาการนำหุ่นยนต์ใช้ในวงการบันเทิงอาทิ การชงเครื่องดื่มและการเสริ์ฟเครื่องดื่ม เป็นต้น “การพัฒนาหุ่นยนต์ที่ประสบความสำเร็จ คือ การนำเทคโนโลยีมอร์เตอร์ที่ทันสมัย ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มาก แต่มีความแม่นยำมากกว่ามนุษย์”
สำหรับหุ่นยนต์ SDA10 จะนำมาแสดงให้บุคคลทั่วไปได้ชมความสามารถในงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ [...]


วิศวกร engineering อาชีพนี้งานนี้เป็นที่ต้องการของตลาด

วิศวกร engineering อาชีพนี้งานนี้เป็นที่ต้องการของตลาด
ได้ยินชื่อนี้ว่าใครเป็นวิศวกรมันก็เท่ห์มากแล้วครับ จบมามีงานรองรับเยอะครับ
รายได้ดีมาก เป็นที่ต้องการของตลาด งานดีรายได้ดีแน่นอน ก้าวหน้าครับแต่มาดู
ก่อนว่าวิศวกรต้องทำอะไร เป็นมาอย่างไรบ้าง
วิศวกร ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ออกแบบ และควบคุมการผลิต
อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกล
โรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า ฯลฯ
กฎหมายไทย (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505) กำหนดให้ วิศวกรในบางสาขาจำเป็น
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือที่รู้จักกันว่า “ใบกว.” เพื่อการ
ประกอบอาชีพด้วย ได้แก่ สาขา โยธา เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหการ
และ เหมืองแร่ - ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แขนง ลักษณะ และ ขนาด ของงานด้วย เช่น ขอบเขต
ของงานให้คำปรึกษาของสาขาวิศวกรรมโยธา ข้อหนึ่งคือ “อาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป
ที่ก่อสร้างห่างจากทางสาธารณะไม่เกินสิบสี่เมตร” หรือ [...]


FREE Articles Directory

Advice

Aging

Arts and Crafts

Automotive

Break-up

Business

Business Management

Cancer Survival

Career

Cheating

Classifieds

Computers and Technology

Cooking

Culture

Dating

Death

Education

Entertainment

Etiquette

Family Concerns

Finances

Food and Drinks

Gardening

Home Management

Humor

Internet

Jobs

Leadership

Legal

Marketing

Marriage

Medical Business

Medicines and Remedies

Opinions

Parenting

Pets

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

No related posts.